Klub přátel umění

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1924   Max Švabinský: Soubor prací