Římskokatolické biskupství

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1994   330 let Královéhradecké diecéze