Česká společnost národohospodářská

city: Praha
address: _