PTS s.r.o

Guide
published, title (subtitle)
2011   Průvodce po hradbách (obnovení hradeb ve Vodňanech Oldřichem z Rožmberka)
2012   Děkanský kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech
2012   Prúvodce po vodňanských památkách
2014   Skočice (kostel navštívení Panny Marie)