Vlašský dvůr

Book
published, title (subtitle)
2000   Putování po hradech a zámcích (Čechy, Morava, Slezsko)
Guide
published, title (subtitle)
1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
nedatováno   Kutná Hora a okolí