Vlašský dvůr

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1998   Karel Hlaváček: 1874 - 1898
1998   Zdeněk Burian malíř a ilustrátor
2000   Luděk Filipský: Otevřené pole (Práce z let 1990 - 2000)
2002   Marie Fischerová-Kvěchová (1892 Kutná Hora - 1984 Černošice)
2006   František Skála: Ilustrace
2006   Felix Jenewein (1857-1905): Studie a definitivy ze sbírek GFJ
2007   Jan Honsa 1876-1937 (Výběr z malířského díla)
2008   Rudolf Adámek 1882 - 1953 (Obrazy - grafika - ilustrace)
2010   Luděk Filipský: Vrstvení času (obrazy, kresby)
2013   Jakub Hubálek: Obrazy