Výstavní síň Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra

date of exhibition, exhibition title
1982/11   České a slovenské výtvarné umění,