Výstavní síň Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1983   Pražské výstavy listopad, prosinec (Kronika)