Akademie múzických umění

year of establishment: 1945
city: Praha
address: _

word:

AMU v Praze – veřejná vysoká um. škola univ. typu se sídlem v Praze a Berouně. Byla zřízena 27. 10. 1945 dekretem prezidenta E. Beneše. Jejím cílem je rozvíjet hud., taneční, dramatické, audiovizuální, fotografické, multimediální umění a všechny příbuzné obory. Nedílnou součástí výuky je pěstování a rozvíjení uvedených umění, jejich historie, teoretická výuka a reflexe. Zabývá se též vědecko-výzkumnou činností. Zajišťuje bakalářské, magisterské a doktorské studium. V souč. má tři fakulty: Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze (DAMU), Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze (FAMU) a Hudební fakultu Akademie múzických umění Praze (HAMU). Výsledky studia jsou ověřovány v umělecké praxi ve Filmovém a televizním studiu, v Divadelním studiu DISK, ve zvukovém studiu a v koncertních síních nového sídla HAMU v Lichtenštejnském paláci v Praze.