Akademie výtvarných umění

institution, city, address
Galerie AVU (GAVU), Praha, U Akademie 4, Praha 7
Haushoferova krajinářská škola, Praha,
Studio Letná (Akademie výtvarných umění), Praha, U Akademie 4