Knihkupectví KAVKA

city: Praha
address: Krocínova 5
state: Česká republika (Czech Republic)

Knihkupectví KAVKA

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2014   Miloslav Moucha: Autorská kniha a soubor barevných dřevorytů Berešit (V hlavě na počátku)
  2018   Miloslav Moucha: Práce na papíře (z cyklu Píseň písní a Bereshit)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2018   Jan Autengruber, Hana Autengruberová-Jedličková (Studie - krajiny - figury)