Osvětová beseda

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1959   Čeští malíři XX. století