Odry (Nový Jičín)

person, born
Binarová Jarmila, 6. 8. 1942