České vysoké učení technické, Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)

city: Praha
address: Kolejní 2637/2a
ZIP: 160 00
www: www.muvs.cvut.cz