Knihkupectví Miloslav Straka

city: Praha
address: Na Příkopě 12, pasáž Černá růže