Vláda Československé republiky

city: _
address: _