Odbor kultury Okresního národního výboru

city: Gottwaldov (Zlín)