Bienále knižného umenia

city: Martin (Martin)
address: Turčianska Galéria, Daxnerova 2