A centrum Kladno s,r,o. (Jitka Kutilová)

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2012, Otisky osudů (Výstava vybraných kladenských skulptur a plastik)
Poster
published, title (subtitle)
1995, Pražští madrigalisté (Koncert k uctění památky prof. Miroslava Venhody)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2019/09/28, Posel z Budče 36 (Sborník Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně)