Knihtiskárna O. Janáčka nást.

Book
published, title (subtitle)
1939   Tři kytice