Okresní galerie výtvarného umění

city: Náchod (Náchod)