Závodní výbor ROH Geofyzikálního ústavu ČSAV

city: Praha
address: _