Knihtiskárna Josefa Špačka v Olomouci

informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
1931, Katalog výstavy obrazů z Dalmácie Josefa Píseckého, člena Klubu výtvarných umělců „Aleš" v Brně