křižovatka Dlouhé a Rybné ulice

city: Praha
address: _