Okresní výbor Svazu československo - sovětského přátelství OV SČSP

city: Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)