Okresní výbor Svazu československo - sovětského přátelství OV SČSP

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1967   Vysočina Petru Bezručovi (1867-1967)