Okresní výbor Svazu československo - sovětského přátelství OV SČSP

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1967/10/17   Antonín František Stehlík: Vysočina Petru Bezručovi, Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)