České vysoké učení technické, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

city: Praha
address: _