Jan Hybner

notes:
Jan Hybner - majitel knihvazačské a restaurátorské dílny, autor uměleckých knižních vazeb, vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde vede kurzy umělecké knižní vazby. (Zdroj NKC)