Zámek Blansko

city: Blansko (Blansko)
ZIP: 678 01