Výtvarná škola

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1978   Emanuel Famíra (Vzpomínka)