Regina Gallery (Galereya Ridzhina)

year of establishment: 1990
city: Moskva (Moscow)
address: 4-Y Syromyatnicheskiy Pereulok, 1/8 строение 9
ZIP: 105120
phone: +7 495 228-13-30
www: www.reginagallery.com

notes:
v roce 1995 se galerie zavřela a otevřela se znova až v roce 1999