Československý svaz tělesné výchovy, Český ústřední výbor (ČÚV ČSTV)

year of establishment: 1957
year of termination: 1990
city: Praha
address: _