Československý svaz tělesné výchovy, Český ústřední výbor (ČÚV ČSTV)

propagační brožura
published, title (subtitle)
1977   4 x 5 rodinných víkendů: Podzim
1977   Vy se nechcete líbit? (Určeno ženám středního věku)