Csy s.r.o.

Book
published, title (subtitle)
2014   Mocné ženy alebo ženy moci? (Vizuálna kultúra, reprezentácia, ideológia)