České vysoké učení technické

institution, city, address
Česká škola technická, Praha, _