Východné pobrežie

Book
published, title (subtitle)
2015   Atlas sôch (Povojnové umenie v uliciach mesta Košice)