Obecní úřad

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1992   Slavnostní odhalení pamětní desky malíři Jindřichů Štyrskému