Knihkupectví Slovanský dům

city: Praha
address: _

notes:
vedle pasáže Sevastopol