Knihkupectví Slovanský dům

date of exhibition, exhibition title
1991/06/04   Knihu Eugena Brikciuse vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky,