Ondřejov (Andreasberg)

notes:
Historie obce
První zmínka o Ondřejově je z r.1518 - v té době náležel ke krumlovskému panství Rožmberků. Třicetiletá válka ves i okolí zpustošila a život se sem navracel jen pomalu - proto sem byli ve 2.pol. 17.stol. z popudu majitele panství knížete Jana Kristiána z Eggenbergu povoláni němečtí dřevorubci. Od r.1719 byli majiteli vsi Schwarzenbergové. R.1728 byl postaven kostel Navštívení P.Marie se hřbitovem, postupně přibyly fara (v interiéru vybavená barokní řezbou Krista na kříži z 18.stol.), škola (r.1928 německá trojtřídka se 133 dětmi) a špitál s kaplí. R. 1904 vznikla v Ondřejově poštovna, povýšená v letech 1941-45 německou správou na poštu, v letech 1945-47 opět pouze poštovna, poté zanikla. Ondřejov coby nejvýše položená farní ves Českokrumlovska (1004 m.n.m.) byla vyhledávaným turistickým cílem - na přelomu 20. a 30.let zde fungovaly hostince Jungwirth a Honetschläger. Poválečný odsun Němců a zřízení VVP Boletice toto sídlo s roztroušenou horskou zástavbou zcela zničily.
Zdroj: R.Podhola - Ozvěny šumavských zvonů
Přispěl: Michal Kurz