Kulturní středisko Blatiny

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Daniel Balabán: Obrazy z let 1987 - 1989
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1986   akademická malířka Libuše Kaplanová (koláže, malby na skle, tapiserie, šperky)
1987   Vladimír Skrepl: Obrazy a kresby
1987   Miroslav Šnajdr ml.: Kresby
1987   Petr Štěpán
1987   Miloš Šejn: Kresby
1989   Jan Merta
1989   Antonín Střížek: Obrazy z let 1988 - 89
1989   Roman Ťalský: Jeden Paličatý (5 sekund za Kuskoláčem, prudy a objekty z posledních pěti let)
1989   Jan Činčera: Práce s papírem