Kulturní středisko Blatiny

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Daniel Balabán: Obrazy z let 1987 - 1989
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1987   Miroslav Šnajdr ml.: Kresby
1987   Petr Štěpán
1987   Miloš Šejn: Kresby
1989   Jan Merta