Kulturamt der Stadt Freiburg

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1991/09/06 - 1991/09/29   14 Westböhmischen Künstler, Städtische Galerie Schwarzes Kloster, Freiburg
1991/09/12 -   19 umělců z jižního Bádenska, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)