Carl Meltzer & Co.

year of establishment: 1880
city: Langenau

notes:
Focke und Meltzer 1822
v roce 1926 se firma rozšířila o provozy borské rafinerie Tschernich a až do svého zrušení v roce 1945 byla činná pod názvem Meltzer & Tschernich