Officina Pragensis

Book
published, title (subtitle)
1941   Grafická škola Jaroslava Švába Officina pragensis
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)