Osvětová beseda

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1984/06/22 - 1984/07/01   Josef Prodělal: Fotografie, Svaz požární ochrany Jemnice, Jemnice (Třebíč)