Akademie výtvarných umění

city: Petrohrad (Saint Petersburg)
address: _