Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani - ALUO (Academy of Fine Arts and Design)

year of establishment: 1945
city: Lublaň (Ljubljana)
address: _
www: www.aluo.uni-lj.si/slo/