Humana- nakladatelství, knihtiskárna

Book
published, title (subtitle)
1925 nebo 1926, Hrobka Tut-anch-amonova (Objevená zemřelým Earlem z Carnarvonu a Howardem Carterem. Sv. 1)