Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

type: vysoká škola
city: Opava (Opava)
address: Bezručovo nám. 13
zip code: 746 01
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: itf@fpf.slu.cz
web: www.fpf.slu.cz, www.itf.cz
birth year: 1990

Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

Institut tvůrčí fotografie

vznikl v roce 1990 jako součást Masarykovy univerzity v Brně, od následujícího roku působí na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Je druhý nejstarší (po pražské katedře fotografie FAMU) a počtem studentů zdaleka největší ze šesti českých vysokoškolských pracovišť se samostatnou výukou fotografie. V současnosti má osm kmenových pedagogů (prof. PhDr. Vladimír Birgus, vedoucí ITF, doc. Mgr. Aleš Kuneš, doc. Mgr. Jindřich Štreit, Vojtěch Bartek, MgA. Pavel Mára, Mgr. Václav Podestát, Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.) a deset externích pedagogů. Mezi studenty bakalářského i navazujícího magisterského studia jsou nejenom Češi, ale i posluchačky a posluchači ze Slovenska, Polska, Německa, Chorvatska, Ruska, Běloruska a Japonska. Program v kombinovaném studiu je univerzálně zaměřený a zahrnuje praktická cvičení ze všech oblastí fotografie, ovšem klade velký důraz i na dějiny a teorii fotografie, dějiny výtvarného umění, techniku analogové i digitální fotografie a další obory a zejména ve vyšších ročnících umožňuje studentům volbu předmětů i témat praktických i teoretických prací podle jejich zájmu.ITF vydává vlastní internetový časopis www.photorevue.com, připravuje výstavní program v Kabinetu fotografie Domu umění v Opavě a v galerii Opera v Ostravě a práce svých studentů pravidelně představuje na mnoha výstavách v České republice i v zahraničí (naposledy letos v září na Photokině v Kolíně nad Rýnem). V rámci výstavního cyklu Šestka představuje ukázky z tvorby současných studentů a nedávných absolventů Zuzany Blochové a Dity Lamačové, Lucie Čermákové, Libora Fojtíka, Dušana Kochola, Daniely Kroupové, Mikuláše Křepelky, Agaty Kubień, Barbory Kuklíkové, Jana Langera, Jana Mahra, Barbory Prášilové, Radky Pavlíkové, Szymona Szcześniaka, Pavla Maria Smejkala, Barbory Krejčové, Vojtěcha V. Slámy a Adama Tuchlińského.Vladimír BirgusAdresa:

Institut tvůrčí fotografie

FPF Slezské univerzity

Bezručovo nám. 13

746 01 Opava

www.itf.cz


Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

institution, city, address
Škola výtvarné fotografie, Praha, _

Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/05/10 - 2011/05/30   Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Galeria Klimy Bocheńskiej / Bochenska Gallery, Varšava (Warszawa)
1995/02/23 - 1995/04/04   Pavel Dias: Fotografie, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1995/03/16 - 1995/04/16   Josef Koudelka: Černý trojúhelník, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1995/04/20 - 1995/05/04   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1995/05/04 - 1995/06/18   Hořká léta 1939-47, Pražský hrad, Nejvyšší purkrabství, Praha
1995/05/15 - 1995/06/28   Aleš Kuneš: Fotografie, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1995/06 - 1995/08   Hořká léta 1939-47, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1995/09/06 - 1995/09/25   Hořká léta 1939-47, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava (Ostrava-město)
1995/09/28 - 1995/10/24   Jan Šibík: Události, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1995/10/26 - 1995/11/15   Jan Šibík: Události, zámek Dolní Benešov, Dolní Benešov (Opava)
1995/10/26 - 1995/12/10   Zdeněk Lhoták: Tělomluva, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1995/11/20 - 1995/12/18   Jan Šibík: Události, Galerie Institutu tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
1995/11/23 - 1995/12/13   René Burri: Jeden svět, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1996   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Národní technické muzeum, Praha
1996   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Centrum kultury Poznania Zamek, Poznaň (Poznań)
1996   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Galeria Uniwersytecka (Uniwersytecka Galeria Sztuki Wspólczesnej), Těšín (Cieszyn)
1996/01/09 - 1996/01/28   Česká fotografie 90. let: Jistoty a hledání, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1996/02/01 - 1996/02/27   Česká fotografie 90. let: Jistoty a hledání - I. část, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1996/02/01 - 1996/03/17   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1996/02/29 - 1996/03/17   Česká fotografie 90. let: Jistoty a hledání - II: část, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1996/03/16   Viktor Kolář: Etika tvorby, Univerzitní klub Slezské univerzity v Opavě, Opava (Opava)
1996/03/21 - 1996/04/09   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1996/03/21 - 1996/04/09   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava (Ostrava-město)
1996/03/21 - 1996/04/17   Viktor Kolář: Vročení let 1965 - 95, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1996/04/11 - 1996/05/02   Milan Borovička: Žena, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1996/04/18 - 1996/05/12   Michal Macků: Geláže, Slezské zemské muzeum, Kabinet fotografie, Opava (Opava)
1996/05/14 - 1996/06/10   Krásné časy, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1996/05/17 - 1996/08/31   Andrej Bán: Poutníci, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1996/07/26 - 1996/08/31   Ateliér Jindřicha Štreita, Kino Hvězda, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/09/04 - 1996/10/10   Andrej Bán: Poutníci, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1996/10/01 - 1996/10/26   Ateliér Jindřicha Štreita, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1996/11/01 - 1996/11/25   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1996/11/05 - 1996/12/15   Martin Smékal: Věci a místa, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1996/11/18 - 1996/12/02   5 let SU Opava: Fotografie a výtvarné návrhy insignií a talárů, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava (Ostrava-město)
1996/12 - 1997/01   Ateliér Jindřicha Štreita, zámek Dolní Benešov, Dolní Benešov (Opava)
1996/12/05 - 1996/12/20   Fedor Gabčan & Mladá slovenská fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1997/03   Ateliér Jindřicha Štreita, Galeria Uniwersytecka (Uniwersytecka Galeria Sztuki Wspólczesnej), Těšín (Cieszyn)
1997/03/04 - 1997/04/06   Michal Bartoš: Člověčina, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1997/03/14 - 1997/04/09   Milan Kníže, Tomáš Pospěch: Dilema věcí, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1997/04/03 - 1997/05/02   Jistoty a hledání II: Česká fotografie 90. let, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1997/05/16 - 1997/06/27   Frank Horvat: Fotografie módy, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
1997/06/24 - 1997/07/31   Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1997/07 - 1997/08   Frank Horvat: Fotografie módy, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1997/09   Frank Horvat: Fotografie módy, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1997/09/04 - 1997/09/24   Vojtěch Bartek: Má země, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava (Ostrava-město)
1997/10/16 - 1997/10/30   Frank Horvat: Fotografie módy, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1997/10/30 - 1997/11/19   Karl Ludwig: Archiv 1939 - 1948, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1997/11   Frank Horvat: Fotografie módy, Francúzsky inštitút v Bratislave, Bratislava (Bratislava)
1997/11/20 - 1997/12/10   Miloslav Stibor: Tělo a kámen, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1997/12/11 - 1998/01/07   Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1998/01/06 - 1998/02/01   Vojtěch Bartek: Má země, Galerie AB, Brno (Brno-město)
1998/03/05 - 1998/03/31   Václav Podestát: Lidé, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1998/06/11 - 1998/06/29   Vojtěch Bartek, Jiří Siostrzonek: Sakrální architektura na Hlučínsku, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1998/08/18 - 1998/09/29   Vít Šimánek: Fotografie 1996 - 1998, Slezské zemské muzeum, Kabinet fotografie, Opava (Opava)
1998/09/03 - 1998/09/23   Jindřich Marco / Karel Cudlín: Izrael 50, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1998/10/15 - 1998/11/11   Holywood, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1998/11/03 - 1998/12/09   Zdeněk Tmej: Archiv 1936 - 1998, Slezské zemské muzeum, Kabinet fotografie, Opava (Opava)
1998/11/12 - 1998/12/08   Karel Hájek: Archiv 1925 - 1978, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1998/11/12 - 1998/12/09   Fotograf Karel Hájek: Archiv 1900-1978, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1998/12/10 - 1999/01/06   Pavel Mára: Portréty, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1999/01/07 - 1999/01/22   Diplomové práce z Institutu tvůrčí fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1999/02/18 - 199/03/03   Ostravští fotoreportéři Mladé Fronty Dnes, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1999/03/04 - 1999/04/06   Jan Pohribný: Orákulum, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1999/04/08 - 1999/04/28   Martin Parr: Doma a venku!, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1999/04/12 - 1999/05/07   Grzegorz Klatka/Piotr Szymon - Fotografie, Mánes, Praha
1999/05/20 - 1999/06/02   Jindřich Štreit: Lidé ledkových dolů, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1999/06/03 - 1999/06/30   Lidé Hlučínska 90. let 20. století, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1999/09/02 - 1999/09/22   Grzegorz Klatka/Piotr Szymon - Fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2000/02/03 - 2000/03/08   Zdeněk Tmej: Archiv 1936 - 2000, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2000/04/06 - 2000/04/26   Vilém Reichmann: Archiv, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2000/04/27 - 2000/05/31   Robo Kočan: Imaginární krajiny, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2000/06/01 - 2000/06/23   Rostislav Košťál: Inscenovaná fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2000/08/22 - 2000/10/11   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Dům umění, Opava (Opava)
2000/10/03 - 2000/11/01   Ján Šmok: Fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2000/12/07   Setkání s Helenou Márovou a pořadateli, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2000/12/07 - 2001/01/17   Helena Márová: Cesta k sobě, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2001/01/18 - 2001/02/27   Dana Kyndrová: Nepolepšitelná víra v lepší budoucnost, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2001/03/01 - 2001/04/10   Jiří Hanke: Otisky generace / Podnikatelé, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2001/04/19 - 2001/05/22   František Chrástek: Fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2001/09/06 - 2001/10/09   Jindřich Štreit: Brána naděje, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2001/09/08 - 2001/10/19   Vojtěch Bartek: Jeden svět - Indie, U Arnošta, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2001/12/13 - 2002/01/27   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezké univerzity v Opavě, Dům umění, Opava (Opava)
2002   Zlín a jeho lidé, _, _
2002/01/10 - 2002/02/05   Vladimír Kozlík: Obrazy pocitů, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2002/02/06 - 2002/03/12   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezké univerzity v Opavě, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2002/03/20 - 2002/04/28   Evgen Bavčar, Dům umění, Opava (Opava)
2002/04 - 2002/05   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezké univerzity v Opavě, Centrum kultury Poznania Zamek, Poznaň (Poznań)
2002/04/25 - 2002/05/22   Stefan Wojnecki: Fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2002/04/30 - 2002/05/26   Dita Pepe: Autoportréty, Dům umění, Opava (Opava)
2002/06   Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
2002/11/28 - 2003/01/07   Martin Kollár: Evropa / Slovensko 2001, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Dům umění, Opava (Opava)
2003   Vojtěch V. Sláma: Vlčí med, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2003/01/14 - 2003/02/16   Martin Kollár: Evropa / Slovensko 2001, Dům umění, Opava (Opava)
2003/02/06 - 2003/03/04   Miloň Novotný: Londýn, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2003/03/03 - 2003/03/30   Jiří Štencek: Návštěvníci, Dům umění, Opava (Opava)
2003/03/17 - 2003/05/15   Vojtěch Bartek: Malý člověk a město, Galerie na schodech, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2003/04/01 - 2003/05/04   Jan Vaca: Ústí - Aussig, Galerie kavárny Velryba, Praha
2003/04/09 - 2003/05/11   Miloň Novotný: Londýn, Dům umění, Opava (Opava)
2003/04/10 - 2003/05/06   Václav Chochola: Město a imaginace, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2003/05/20 - 2003/06/29   Václav Chochola: Fotografický archiv, Dům umění, Opava (Opava)
2003/06/06 - 2003/07/04   Vladimír Birgus: Niewysłowione, Galeria Awangarda, Vratislav (Wrocław, Breslau)
2003/11/01 - 2014/01/04   Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity: Diplomové a klauzurní práce 1998 - 2003, Dům umění, Opava (Opava)
2003/11/01 - 2014/01/04   Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity: Diplomové a klauzurní práce 1998 - 2003, Minoritský klášter, Opava (Opava)
2004   Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity: Diplomové a klauzurní práce 1998 - 2003, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2004   Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity: Diplomové a klauzurní práce 1998 - 2003, Centrum kultury Poznania Zamek, Poznaň (Poznań)
2004   Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity: Diplomové a klauzurní práce 1998 - 2003, Fuji Film Fotografijos galerija, Kaunas (Kowno)
2004   Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity: Diplomové a klauzurní práce 1998 - 2003, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2004/01/14 - 2004/02/22   Václav Podestát: Lidé / People, Dům umění, Opava (Opava)
2004/03/02 - 2004/04/11   Vojtěch Sláma: Vlčí med, Dům umění, Opava (Opava)
2004/04/16 - 2004/06/13   Padesátníci, Dům umění, Opava (Opava)
2004/04/22 - 2004/05/30   Vojtěch V. Sláma: Vlčí med / Wolf Honey, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2004/04/27 - 2004/05/30   Luděk Golat režíruje fotografoval Vojtěch Bartek, Galerie Thálie, Ostrava (Ostrava-město)
2004/05   Václav Podestát: Lidé / People, Centrum kultury Poznania Zamek, Poznaň (Poznań)
2004/05/13 - 2004/06/26   Jozef Ondzik: Slovensko 002, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2004/06/03 - 2004/07/18   Cena Jaromíra Funkeho 2004 / Jaromír Funke Prize 2004, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2004/06/29 - 2004/08/16   Barbora Kuklíková: City v cizím city, Dům umění, Opava (Opava)
2004/09 - 2004/10   Barbora Kuklíková: City v cizím city, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
2004/10/07 - 2004/11/15   Václav Podestát: Lidé, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2004/11/03 - 2004/12/05   Vít Šimánek: Pohledy nemocných / Eyes of the ill, Galerie kavárny Velryba, Praha
2004/12/14 - 2005/01/23   Andrzej Kramarz: Černé moře, Dům umění, Opava (Opava)
2005   Patnáct: Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Prospekto fotografijas galerija, Vilnius
2005/02/01 - 2005/03/06   Krajina studentů Institutu tvůrčí fotografie, Dům umění, Opava (Opava)
2005/02/17 - 2005/03/16   Zdeněk Stuchlík: Hledání souvislostí, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2005/03/09 - 2005/04/13   Andrzej P. Florkowski: Prostory, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2005/03/10 - 2005/04/24   Antanas Sutkus: Každodenní Litva, Dům umění, Opava (Opava)
2005/04/14 - 2005/05/18   Jiří Toman: Panoramatické fotografie ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2005/04/28 - 2005/06/12   Jiří David: Fotografie, Dům umění, Opava (Opava)
2005/06/10 - 2005/07/31   Patnáct: Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2005/09/21 - 2005/10/29   Barbora Kuklíková: City v cizím city, Julie, Galerie kavárny Velryba, Praha
2005/12/15 - 2006/01/18   Patnáct / Fifteen: Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Patnáct: Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Dům umění, Opava (Opava)
2006/01/19 - 2006/02/28   Robert Knoth: Poloviční život, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2006/01/26 - 2006/02/26   Tomáš Pospěch: Look at the Future (2001 - 2005): Firemní kultura nadnárodních společností, Dům umění, Opava (Opava)
2006/02/14 - 2006/04/03   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie Na Půdě, Děkanát FF OU, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/02 - 2006/04/23   Gustav Aulehla: Takoví jsme byli: Fotografie z 60. - 80. let, Dům umění, Opava (Opava)
2006/03/08 - 2006/04/01   Barbora Krejčová: Vzpomínky na to, co se nestalo, Galerie kavárny Velryba, Praha
2006/03/16 - 2006/04/05   Jindřich Štreit: Dost strachu, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
2006/04/27 - 2006/05/28   Gustav Aulehla: Takoví jsme byli, fotografie z 50. - 80. let / The way we were, photographs from 50´s to 80´s, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2006/05/02 - 2006/06/11   Miloslav Stibor: Fotografie 1960 - 1970, Dům umění, Opava (Opava)
2006/05/03 - 2006/06/10   Vladimír Birgus: Fotografie 1981 - 2006, Galerie V radnici, Příbor (Nový Jičín)
2006/06/22 - 2006/08/20   Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006, Dům umění, Opava (Opava)
2006/06/22 - 2006/08/20   Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006, Městská knihovna Petra Bezruče, Opava (Opava)
2006/06/22 - 2006/08/20   Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006, Základní umělecká škola, Opava (Opava)
2006/06/22 - 2006/08/20   Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006, Galerie U Jakoba, Opava (Opava)
2006/06/22 - 2006/08/20   Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006, Opava (Opava), Opava (Opava)
2006/10/24 - 2006/11/23   Jan Dyntera, Dům umění, Opava (Opava)
2006/10/26 - 2006/11/19   Šestka / Six: ITF, Pražský dům fotografie (Prague House of Photography, o.p.s - PHP), Praha
2006/11/07 - 2006/12/09   Jan Dyntera: Middle of Homewhere, Galerie kavárny Velryba, Praha
2007/01/09 - 2007/02/11   Sylva Francová: Portréty žen, Dům umění, Opava (Opava)
2007/02/02 - 2007/05/14   Zaostřeno na dopravní podnik, Dopravní podnik Olomouc, a.s., Olomouc (Olomouc)
2007/04/03 - 2007/05/13   Pavel Maria Smejkal: Stars, Dům umění, Opava (Opava)
2007/05/15 - 2007/06/14   Milan Illík: Opava na prahu nového tisíciletí, Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik (FVP), Opava (Opava)
2007/05/17 - 2007/06/06   Piotr Szymon (1957 - 2005), Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2007/05/22 - 2007/07/01   Otakar Karlas: Typografie, plakáty & knižní grafika, Dům umění, Opava (Opava)
2007/06/07 - 2007/06/30   Evžen Sobek: Má vlast - Modrý život, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2007/11/29 - 2007/12/30   Fotografické publikace studentů Institutu tvůrčí fotografie SU, Dům umění, Opava (Opava)
2007/12/13 - 2008/01/23   Miloslav Stibor: Fotografie 1960-1970, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2008/01/15 - 2008/02/17   Miloslav Kubeš: Člověče, kdo jsi?, Dům umění, Opava (Opava)
2008/02/05 - 2008/02/29   Jan Mahr: Soft, Galerie kavárny Velryba, Praha
2008/02/26 - 2008/03/30   Čtyři polští absolventi ITF, Dům umění, Opava (Opava)
2008/04/08 - 2008/05/18   Daniela Dostálková: Instant Monument, Dům umění, Opava (Opava)
2008/04/24 - 2008/06/04   Adam Tuchliński: Fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2008/06/04 - 2008/06/22   Petr Velkoborský: Chvála neostrosti & Zastavení 70, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2008/07/08 - 2008/08/10   Tereza Vlčková: Two / A perfect day, Elise, Dům umění, Opava (Opava)
2008/09/04 - 2008/10/12   Opava očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Dům umění, Opava (Opava)
2008/09/23 - 2008/09/28   Institut für kreative Fotografie der Schlesischen Universität in Opava (Academy meets photokina), Koelnmesse, Kolín nad Rýnem (Köln)
2009/03/05 - 2009/04/08   Andrej Bán: Kosovo, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2009/11/02 - 2009/12/03   Jitka Teubalová: Ona, Galerie kavárny Velryba, Praha
2009/11/03 - 2009/11/29   Vladimír Birgus: Fotografie1972 - 2009, Dom umenia, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2010/03/11 - 2010/05/14   Fotografie śląskich studentów i absolventów Institutu Tvůrčí Fotografie Slezské Univerzity v Opavě, Rondo Sztuki, Katovice (Katowice)
2010/03/30 - 2010/05/09   Lukáš Cetera: Ravissement / Uchvácení, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/04/01 - 2010/05/02   Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Divadlo Reduta, Brno (Brno-město)
2010/04/01 - 2010/05/02   Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Národní divadlo, Brno (Brno-město)
2010/04/12 - 2010/06/11   Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Galerie Akademie múzických umění, GAMU, Praha
2010/04/22 - 2010/05/26   Vladimír Birgus: Fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2010/05/19 - 2010/09/10   Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, University of Oxford, Linacre College, Oxford
2010/06/22 - 2010/09/05   Jitka Horázná: Nedělní odpoledne, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/09/02 - 2010/09/19   Jiří Žižka: Fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2010/09/21 - 2010/09/26   Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Koelnmesse, Kolín nad Rýnem (Köln)
2010/10/14 - 2011/01/20   Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2010/11/06 - 2010/11/30   Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Open Gallery, Bratislava (Bratislava)
2010/11/30 - 2011/01/09   Jitka Teubalová: Ona, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2011/01/11 - 2011/02/17   Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Galerie U Rytíře, Liberec (Liberec)
2011/01/13 - 2011/02/09   Martin Wágner: Sibiř, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2011/03/08 - 2011/05/01   Rafal Siderski: Home Town, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/03/10 - 2011/04/25   Současná krajina studentů ITF FPF SU v Opavě, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2011/04/04 - 2011/04/10   Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Mánes, Praha
2011/09   Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Prospektor Galerija, Vilnius
2011/09/19 - 2011/10/05   Arkadiusz Gola: Hraniční stavy, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2011/10 - 2011/11   Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2012/01/19 - 2012/03/01   Petr Drábek: Můj domov je, kde jsem já, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/03/14 - 2012/05/27   Jan Mahr: Synthetic, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/04 - 2012/05   Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Rondo Sztuki, Katovice (Katowice)
2012/05/10 - 2012/06/24   Jaroslav Kocián: Fotografie, Dům umění, Opava (Opava)
2012/05/29 - 2012/09/16   Jan Langer: Století, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/07/03 - 2012/08/30   Gustav Ulrich: Altvaterland, Dům umění, Opava (Opava)
2012/07/10 - 2012/08/26   Jaroslav Charfreitág: Cesta do Nového světa 1902-1903, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2012/09/08 - 2012/11/30   Vladimír Birgus: Fotografie, Žerotínský zámek (Zámek Nový Jičín), Nový Jičín (Nový Jičín)
2012/09/13 - 2012/10/10   Jiří Jiroutek: Osobnosti české kulturní scény, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2012/09/16 - 2012/10/14   Jaroslav Charfreitág: Trip to the New World 1902–1903, Americké centrum (American centre), Praha
2012/11/13 - 2013/01/31   Kristýna Erbenová: Soukromá území, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2013/01/11 - 2013/02/24   Imrich Veber: Homourban, Dům umění, Opava (Opava)
2013/01/11 - 2013/02/24   Imrich Veber: Homourban, Gottfrei, Opava (Opava)
2013/04/25 - 2013/05/22   Pavla Ortová: Smysl, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2013/05/23 - 2013/06/25   Jan Langer: Století Češi, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2013/06/25 - 2013/09/15   Josef Mikulka: Sentiment, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2013/09/18 - 2013/10/16   Vít Šimánek: Fotografie 2003-2013, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2013/11/12 - 2013/12/31   Renáta Mia Köhlerová: Poznámky o mizejícím světě, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2013/11/14 - 2013/12/31   Josef Moucha: Na vlastní stopě, Mošnov 1982, Dům umění, Opava (Opava)
2014/01/09 - 2014/02/23   František Drtikol: Akty z let 1923-1929, Dům umění, Opava (Opava)
2014/03/13 - 2014/04/20   Vladimír Birgus: Fotografie 1972-2014, Dům umění, Opava (Opava)
2014/05/26 - 2014/05/30   Zdeněk Stuchlík: Skryté prostory, skryté osudy, Vinařství U Kapličky, Zaječí (Břeclav)
2014/05/30 - 2014/06/20   Ukradené akty / Stolen nudes, Artinbox Gallery, Praha
2014/10/02 - 2014/10/29   Zátiší? Práce studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
2014/11/12 - 2014/12/20   Drtikol, Funke, Rössler, Wiškovský: Maîtres de la photographie tchèque d'avant-garde / Mistři české avantgardní fotografie, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2015/01/13 - 2015/02/25   Drtikol, Funke, Rössler, Wiškovský: Mistři české avantgardní fotografie, Dům umění, Opava (Opava)
2015/02/26 - 2015/03/11   Návrat domů aneb cesta legionáře Václava Balcara kolem světa, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
2015/04/14 - 2015/06/14   Oldřich Malachta: Camp, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/05/14 - 2015/06/28   25 let institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/07/03 - 2015/09/06   Landskrona Foto View: Czech Republic, Landskronan Museo, Landskrona
2015/09/23 - 2015/11/15   Karel Kita: Marie 1922, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/10/08 - 2015/11/18   Oldřich Malachta: Fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2015/11   25 let institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)
2016/01/13 - 2016/03/02   Hana Connor: Wall Street, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
2016/02/23 - 2016/04/24   Lena Jakubčáková: Baba z lesa, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/03/10 - 2016/04/10   Dita Pepe: Autoportréty 1999-2014, Dům umění, Opava (Opava)
2016/03/10 - 2016/04/10   Pavel Mára: Corpus etc., Dům umění, Opava (Opava)
2016/03/18 - 2016/04/29   Čtvrtstoletí: Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990-2015, Art Centrum Galerie 4, Cheb (Cheb)
2016/04/26 - 2016/06/26   Martin Wágner: Kde začíná Evropa, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/04/27 - 2016/06/26   Petr Hrubeš: Bezruči v Myronu, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2016/09/08 - 2016/09/26   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/09/14 - 2016/10/12   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2016/10/29 - 2017/01/29   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století), Muzeum Ślaska Opolskiego, Opole
2017/04/04 - 2017/06/25   Jan Němeček: Petrkov / Bratři Reynkovi, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2017/05/24 - 2017/06/27   Krajina studentů Institutu tvůrčí fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2017/09/13 - 2017/11/01   Michaela Spurná: U nás, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2017/10/26 - 2018/01/07   Václav Podestát: S andělem uprostřed davu, Dům umění, Opava (Opava)
2017/11/03 - 2017/11/30   Vladimír Birgus: Tak mnoho, tak málo, Univerzitní knihovna v Bratislavě, Bratislava (Bratislava)
2017/11/09 - 2017/12/15   Jaromír Funke: Photographe d'avant-garde, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2018/01/12 - 2018/02/28   David Macháč: Zahrádkáři, Kulturně-umělecký prostor KUPE, Opava (Opava)
2018/01/18 - 2018//03/04   Michaela Spurná: U nás, Dům umění, Opava (Opava)
2018/10/26 - 201/12/05   Lukáš Horký: Moje město, Galerie Kupe, Opava (Opava)
2018/11/02 - 2018/11/30   Krzysztof Gołuch: V práci / At work, Kaplnka sv.Jána Evanjelistu, Bratislava (Bratislava)
2018/11/02 - 2018/12/19   Václav Podestát: S anjelom uprostred davu / With an Angel in the Midst of the Crowd, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava (Bratislava)
2019/01/16 - 2019/03/03   Made in Opava: Polscy studenci Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie / Polish Students of the Institute Creative Photography, Silesian University in Opava, Muzeum Historii Katowic (Muzeum historie Katowic), Katovice (Katowice)
2019/01/24 - 2019/03/13   Ondřej Durczak: Karvinsko, Kulturně-umělecký prostor KUPE, Opava (Opava)
2019/04/10 - 2019/05/21   Alena Šourková: Poezie všedního dne. Fotografie z 50. a 60. let 20. století, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2019/04/24 - 2019/05/22   Vladimír Birgus: Tak mnoho, tak málo, Galerie Kupe, Opava (Opava)
2020/06/19 - 2020/09/27   Tři dekády (Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990-2020), Dům U Černé Matky Boží, Praha
2021/04 - 2021/06   Tři dekády (Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990-2020), Dům umění, Opava (Opava)
2022/04/28 - 2022/05/27   Vladimír Birgus: Pewnego razu na Wschodzie, Stara Galeria, Varšava (Warszawa)
2022/09/02 - 2022/10/04   Jiří Hanke: Pohledy z okna mého bytu, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2022/11/04 - 2022/11/18   Do You Have a Choice?, Obchodný dom Dunaj, Bratislava (Bratislava)

Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1995   Pavel Dias: Fotografie
  1995   Zdeněk Lhoták: Tělomluva
  1996   Andrej Bán: Poutníci
  1996   Fedor Gabčan: Duše krajiny
  1997   Frank Horvat: Fotografie módy
  1997   Miloslav Stibor: Tělo & kámen
  2000   Vilém Reichmann: Archiv
  2000   Zdeněk Tmej: Archiv 1936–2000
  2001   Vojtěch Bartek: Jeden svět - Indie
  2002   Vojtěch Bartek: Ohlédnutí
  2004   Barbora Kuklíková: City v cizím city
  2005   Barbora Kuklíková: City v cizím city / Feelings in the foreign city. Julie / Juliet
  2006   Barbora Krejčová: Vzpomínky na to, co se nestalo / Never happend memories
  2007   Piotr Szymon (1957-2005)
  2008   Tereza Vlčková
  2013   Vít Šimánek: Fotografie 2003-2013
  2014   Zdeněk Stuchlík: Skryté prostory, skryté osudy
  2015   Oldřich Malachta
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1995   Hořká léta 1939-47 / The Bitter Years 1939-47 (Evropa očima českých fotografů / Europe Through the Eyes of Czech Photographers)
  1999   The Group MILAN
  2004   Cena Jaromíra Funkeho 2004
  2005   Krajina studentů Institutu tvůrčí fotografie
  2008   Institut für kreative Fotografie der Schlesischen Universität in Opava / Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Institute of Creative photography, Silesian University in Opava
  2017   Krajina studentů Institutu tvůrčí fotografie
  2022   Do You Have a Choice? (Výstava studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Exhibition of students of the Institute of Creative Photography of Silesian University in Opava)
kniha
  published   title (subtitle)
  1998   Práce s velkoformátovým přístrojem
  2013   Jaroslav Charfreitág: Cesta do Nového světa 1902–1903
  2013   Návrat domů aneb cesta legionáře Václava Balcara kolem světa
  2014   Jižní Město (Fotografický projekt z pražského sídliště z počátku 80. let dvacátého století)
  2016   Funkeho žáci na Státní grafické škole v Praze
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1996   Andrej Bán: Poutníci
  1997   Vojtěch Bartek: Má země
  2001   Jiří Hanke: Otisky generací / Podnikatelé
  2001   Vojtěch Bartek: Jeden svět - Indie
  2002   Dita Pepe: Autoportréty (fotografie)
  2002   Evgen Bavčar
  2009   Andrej Bán: Kosovo (1999-2008)
  2010   Jiří Žižka: Fotografie
  2012   Gustav Ulrich: Altvaterland (nalezené fotografie z Rejhotic z přelomu 19. a 20.století)
  2017   Václav Podestát: S andělem uprostřed davu
  2022   Jiří Hanke: Pohledy z okna mého bytu
bakalářská práce
  published   title (subtitle)
  2008   Josef Moucha: Fotograf, teoretik, kurátor
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  nedat   Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie
periodikum
  published   title (subtitle)
  1994/06   Listy o fotografii (Acta Photographica Universitatis Silesianea Opaviensis)
  1998   Listy o fotografii
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1996   Viktor Kolář: Etika tvorby

Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1996   Institut tvůrčí fotografie: 25/5
  2003   Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity I Institute of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava (Diplomové a klauzurní práce 1998-2003 / Diploma and Final Portfolios 1998-2003)
  2005   Patnáct / Fifteen (Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě / The Fifteen Year of the Institute of Creative Photography Silesian University in Opava)
  2008   Opava (Očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Through the Eyes of Students of the Institute of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and Science Silesian University in Opava)
  2011   Obraz, v kterém žijeme (Práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách)
  2011   Obraz, v kterém žijeme (Práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách)
  2011   The Picture We Live In (Works by students studying programmes and subjects in the field of photography taught at Czech and Slovak art universities an higher education institutions)
  2011   The Picture we live in (Works by students studying programmes and subjects in the field of photography taught at Czech and Slovak art universities an higher education institutions)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1998   Fotografický adresář České republiky
  1998   Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
  2001   Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě (ITF)
  2012   Vnitřní okruh
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2006   Diplomové práce 2006: Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě
  2006   Patnáct / Fifteen
  2007   Fotografické publikace studentů Institutu tvůrčí fotografie SU
  2007   Šestka / Six: Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography (Katedra fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze)
  2010   36 (fotografie śląskich studentów i absolventów Institutu Tvůrčí Fotografie Slezské Univerzity v Opavě)
  2011   Obraz, v kterém žijeme / The Picture We Live In (Práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých školách / Works by students studying programmes and subjects in the field of photography taught az Czech and Slovak art universities and higher education)
  2019   Mezičas (Institut tvůrčí fotografie SU - klauzurní a diplomové práce 2018)
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  2001   Informace o studiu v akademickém roce 2001-02
  nedat   Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie
program
  published   title (subtitle)
  2011   Sympozium Obraz, v kterém žijeme
text
  published   title (subtitle)
  nedat   Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/12/03 - 2004/12/31   Institut tvůrčí fotografie, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2005/12/15 - 2006/01/18   Patnáct / Fifteen: Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2006/11/28 - 2006/12/30   Diplomové práce 2006: Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, Dům umění, Opava (Opava)
2007/11/29 - 2007/12/30   Fotografické publikace studentů Institutu tvůrčí fotografie SU, Dům umění, Opava (Opava)
2019/01/17 - 2019/03/30   Mezičas, Dům umění, Opava (Opava)
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/10/20 - 2011/10/21   Sympozium Obraz, ve kterém žijeme, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

person   born from - to, notes
Bartek Vojtěch   19. 10. 1942     1990 - ????
Birgus Vladimír   5. 5. 1954     1990 - ????
Bleyová Dana   30. 1. 1954     1990 - 1996
Borovička Milan   12. 9. 1925     ???? - ????
Myška Miroslav   3. 5. 1946     1990 - ????, externí pedagog
Podestát Václav   22. 5. 1960     1997 - ????
Pospěch Tomáš   31. 7. 1974     1998 - ????
Sapara Vojtěch   15. 4. 1923     ???? - ????, externí pedagog
Stibor Miloslav   11. 7. 1927     1990 - ????, pedagog
Szalast Michał   7. 9. 1979     ???? - ????
Šmok Ján   30. 12. 1921     1991 - ????
Štreit Jindřich   5. 9. 1946     1991 - ????, učitel
Votýpka Jiří   16. 1. 1972     1998 - ????, externě, digitální fotografie

Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

person   born
Adamíček Radovan        
Adamski Michał   1976    
Adamus Paweł   21. 12. 1977    
Ambrožová Erbanová Daniela   1978    
Ančinec Lubomír        
Armutidisová Irena   18. 7. 1956    
Balco Andrej   25. 9. 1973    
Bárta Ivan   10. 4. 1966    
Bartkiewicz Magdalena   14. 3. 1969    
Bartoš Jan   7. 9. 1971    
Baša Anton   1981    
Bechný Lumír        
Bejtler Václav        
Bendová Markéta   22. 3. 1978    
Benešová Petra   2. 2. 1977    
Bína Jiří   1968    
Blochová Zuzana   25. 9. 1979    
Boba Branislav   13. 12. 1976    
Bobková Michaela   1987    
Böhm Tomasz   1988    
Boukal David   9. 7. 1971    
Branč Jan   26. 6. 1974    
Brykczyński Jan   1979    
Břeský Miroslav   28. 3. 1953    
Břicháček Pavel   21. 6. 1955    
Bříza Stanislav   1983    
Bursíková Markéta        
Cáb Martin   1987    
Ceccaroni Marco   1964    
Cibulková Michaela   15. 10. 1972    
Ciesłikowska Marta   1985    
Cikánek Antonín   22. 8. 1953    
Connor Hana   20. 11. 1980    
Čermáková Hana   28. 6. 1981    
Čermáková Lucie        
Černý Miroslav        
Čevela Ladislav   1959    
Čihula Pavel        
Číž Roman   1969    
Čvančara Tomáš        
Dąbrowski Grzegorz   18. 8. 1970    
Dąbrowski Jakub (Kuba)   28. 12. 1980    
Davidov Martin   1972    
Diviš František   3. 10. 1949    
Dlouhá Márová Markéta   6. 1. 1978    
Dobeš Roman   1977    
Doležel Jiří   1965    
Dörflová Barbora   1. 8. 1982    
Drábek Petr   1971    
Durczak Ondřej   1989    
Dusík David   8. 12. 1972    
Dusíková Michaela   1974    
Dvořák Gabriel        
Dyntera Jan   1. 8. 1974    
Eichler Bohumil   11. 6. 1954    
Ernekr Jaromír        
Exnarová Alžběta   22. 11. 1981    
Fialová Markéta        
Fišerová Barbora        
Fleischer Ivan   15. 1. 1964    
Frýdlová Jana   6. 7. 1980    
Galle Tomáš   24. 7. 1968    
Garčic Lukáš        
Giba Marcin   8. 2. 1979    
Goldbrichová Hana        
Gorczakowski Martin   1987    
Gorlach Joanna        
Górski Andrzej   27. 6. 1973    
Gratz Adam   30. 8. 1980    
Gřešek Antonín   1972    
Gúber Štefan   1957    
Habart Filip   5. 10. 1969    
Hajšmanová Eva   22. 8. 1960    
Handrejch Jan   29. 7. 1982    
Hanová Brunclíková Katarina   9. 7. 1977    
Hanusz-Oleksy Katarzyna        
Hanykýř David   1969    
Hasal Petr   8. 3. 1971    
Hauner Andrew   1987    
Háva David   10. 1. 1976    
Havelková Jolana   8. 5. 1966    
Havlík Přemysl   26. 11. 1979    
Hazay Attila   1976    
Hlaváčová Tomášková Monika   3. 2. 1975    
Hlavica Martin   1967    
Holub Petr   17. 4. 1971    
Holzbachová Petra   28. 2. 1978    
Horázná Jitka   29. 10. 1982    
Horník Jan   2. 10. 1982    
Hrdina Jiří   9. 7. 1963    
Hritzová Markéta   25. 10. 1984    
Hrubeš Petr   29. 11. 1964    
Hrubý Marek   26. 10. 1967    
Hrubý Martin   26. 10. 1973    
Hubač Robo   29. 6. 1982    
Hudáková Mária   17. 6. 1977    
Hudeček Alexandr   21. 6. 1976    
Husák Josef   26. 3. 1947    
Husák Stanislav        
Hušťák Daniel   7. 12. 1990    
Chramostová Lucie   1975    
Illek Zbyněk   20. 3. 1954    
Illík Milan   30. 11. 1964    
Indrová Kateřina        
Ivičičová Vítězslava   1967    
Jablońska Marlena   1978    
Janowska Jadwiga   1994    
Jedlička Jan   16. 8. 1977    
Jiroutek Jiří   21. 3. 1967    
Joch Jakub        
Jochová Kateřina        
Juchelková Iveta        
Juklová Martina   21. 9. 1975    
Juránek Jan   13. 10. 1964    
Kaczor Marcin        
Kalmán Ondřej   1969    
Kalvachová Hana   10. 10. 1978    
Kamenická Radka   28. 3. 1978    
Karola Petr   30. 5. 1962    
Kessner Milan        
Klaková Martina   1972    
Klakurková Michaela   1984    
Klatka Grzegorz   28. 4. 1976    
Klochovicz Sebastian        
Kmošek Jakub        
Knápek Josef   9. 6. 1954    
Kníž Vladimír   4. 11. 1980    
Kocián Jaroslav   30. 3. 1979    
Kocourek Ondřej   11. 11. 1968    
Kochol Dušan   1983    
Kochová Soňa        
Kolářová Jana        
Kolich Tomáš   1973    
Konečný Petr        
Kořínková Eva   21. 12. 1978    
Kosař Martin        
Kotěšovec Miroslav   1. 4. 1975    
Kouba Martin   25. 7. 1966    
Kováříková Naďa   19. 7. 1977    
Kovářová Kateřina   16. 6. 1979    
Kozelek Vladimír        
Kožnárek Petr        
Kramarz Andrzej   27. 7. 1964    
Krásenský Tomáš   1975    
Krejčová Barbora   18. 12. 1974    
Kriegerbecková Linda        
Krištůfek Milan   1978    
Krivý Maroš   1981    
Kroul Jiří   9. 1. 1965    
Kruk Marcin   1982    
Krupka Jiří   1971    
Krupková Křesadlová Lada   3. 2. 1962    
Krynytsky Vladimír   26. 7. 1973    
Křenek Jiří   25. 2. 1974    
Kubíček Michal   23. 9. 1974    
Kubíček Tomáš        
Kubień Agata   1980    
Kubík Roman   21. 10. 1961    
Kudělka Jiří   22. 4. 1952    
Kuklíková Barbora   13. 8. 1977    
Kurc David   29. 12. 1968    
Kuzikovská Michaela        
Kývala Josef   6. 2. 1944    
Lamačová Dita   9. 9. 1976    
Leederová Bohdana   1974    
Lichá Zábranská Elena   9. 1. 1948    
Linhartová Zlatuše   3. 12. 1971    
Luczak (Łuczak) Michał   7. 3. 1983    
Macíček Tomáš   2. 10. 1966    
Mahr Jan   8. 4. 1977    
Macháč David   24. 6. 1982    
Maixner David   1980    
Malík Jaroslav   21. 1. 1957    
Marková Alica   3. 8. 1954    
Marková Martina   1965    
Marzecová Agáta   1981    
Mather Tomáš        
Matoušek Michal        
Matusiaková Pikousová Anna        
Mesiariková Vanda        
Mikšík Antonín        
Mikyška Vilém        
Milach Rafał   18. 3. 1978    
Mirovský Josef        
Misiarz Jan        
Miškay Petr   25. 1. 1975    
Mlejnská Vendula        
Navara Richard   11. 9. 1964    
Nehera Ivan   1960    
Němeček Miroslav   17. 10. 1964    
Nimcová Lucia   11. 11. 1977    
Novotná Barbora        
Novozámská Martina   22. 4. 1973    
Ondračka Vladimír   11. 6. 1966    
Ondzik Jozef   22. 7. 1964    
Orvan Pavol   17. 5. 1977    
Ottmar Miroslav        
Ouřadová Lenka   15. 9. 1978    
Ožana Jaroslav   6. 2. 1967    
Pališek Emil   1977    
Pališek Oldřich   1947    
Palkovičová Eva   21. 5. 1978    
Pańczuk Adam   1978    
Pánek Tomáš   19. 12. 1974    
Parkánová Václava        
Pařízek Jan        
Pavienský Zbyněk   1968    
Pavlíková Jitka        
Pavlovič Roman   1973    
Pažourková Magdalena   2. 6. 1965    
Pech Luboš        
Pecháčková Marika   30. 6. 1980    
Pechman Petr        
Pepe Dita   5. 9. 1973    
Peták Václav   19. 9. 1978    
Petr Robert        
Petrovová Linda        
Petyniak Otmar   14. 5. 1967    
Pikous Šimon   27. 3. 1970    
Piotrowicz Filip        
Písaříková Kamila   6. 5. 1978    
Plánková Alena   17. 1. 1978    
Pleskot Kollárová Katarína        
Plitz Martin   28. 8. 1964    
Pobříslo Karel   1. 9. 1964    
Poláková Silvia        
Polner Luděk        
Poneš Karel   3. 2. 1972    
Popelář Martin   29. 7. 1971    
Popieluch Michal   5. 10. 1973    
Pospíšil Jiří   15. 4. 1973    
Prášilová Barbora   1979    
Procházka Martin        
Procházková Alžběta        
Puchała Seweryn   5. 2. 1981    
Pužmanová Lenka   24. 9. 1978    
Raub David   29. 3. 1979    
Rečková Pavla   13. 1. 1981    
Reichová Barbora        
Rosecká Blanka   1977    
Rosňáková Kateřina        
Roubal Pavel        
Rozsíval Pavel   31. 12. 1960    
Růžička Stanislav   17. 10. 1953    
Rys Jiří   1963    
Řezníčková Klára   8. 2. 1983    
Říha Martin   14. 2. 1975    
Santarius Marek   6. 1. 1969    
Santler Jaromír   22. 9. 1959    
Sedláčková Lenka   6. 8. 1977    
Sedláčková Světlana        
Sedlák Petr        
Schejbal Jan   7. 3. 1975    
Siderski Rafał   1984    
Sielska Anna   9. 3. 1978    
Simerová Kateřina   22. 3. 1974    
Skawiński Karol        
Sklenka Martin        
Skopalíková Barbora   21. 4. 1984    
Skružný Zdeněk   12. 1. 1960    
Skýpala Vladimír   16. 5. 1965    
Sláma Vojtěch   6. 4. 1974    
Slavík Igor        
Śliwa Maria   29. 7. 1966    
Smékal Martin   19. 11. 1954    
Smékalová Eva        
Smělík Marek        
Smolka Miloslav   5. 5. 1949    
Sobek Evžen   4. 6. 1967    
Sobotka Jakub   7. 10. 1968    
Steinmetz Veronika        
Steinzová Lucie        
Stojaníková Klára   26. 7. 1978    
Stránský Matěj   9. 5. 1979    
Stuchlík Eduard        
Supernak Pawel   13. 9. 1979    
Světlík Jan   21. 4. 1970    
Szcześniak Szymon   1975    
Szemzö Viktor   1983    
Szymon Piotr   21. 9. 1957    
Šavrdová Lenka   7. 4. 1977    
Šefr Igor   26. 8. 1961    
Šembera Jan   16. 2. 1975    
Ševčík Zbyněk   8. 9. 1964    
Šimánek Vít   6. 10. 1973    
Šimáňová Jarmila   4. 4. 1973    
Škabrada Jiří   19. 2. 1972    
Škvorová Lucie   3. 7. 1976    
Špoutil Karel   22. 12. 1975    
Špoutilová Martina        
Štamfest Václav        
Štencek Jiří   12. 5. 1970    
Štěpařová Renata   11. 8. 1963    
Štěrba Martin   4. 4. 1976    
Štrauch Štefan        
Štreit Antonín   23. 7. 1957    
Šulc Vladimír   5. 4. 1966    
Tabery Jan   21. 4. 1974    
Tallerová Markéta   1966    
Teubalová Jitka   31. 1. 1975    
Tománek Dušan   9. 7. 1973    
Tóth Lehel        
Trojanová Veronika        
Trtíková Martina        
Třešňák Matěj   2. 1. 1980    
Tuchliński Adam   26. 1. 1980    
Tupá Martina        
Turek Petr        
Uhlíř Miloš   19. 4. 1961    
Ulrichová Linda        
Válek Antonín   22. 7. 1980    
Váňová Jitka   11. 4. 1965    
Váňová Petra        
Vašíček Aleš   1980    
Vášová Naďa        
Vavřík Ladislav   21. 5. 1958    
Veber Imrich   10. 9. 1987    
Velnerová Andrea   1. 3. 1975    
Vermouzek Jan   1979    
Veselý Radomír   26. 9. 1981    
Veselý Tomáš   2. 4. 1966    
Vilgus Petr   10. 8. 1974    
Vinárková Petra   18. 10. 1977    
Vladárová Kateřina   28. 9. 1975    
Vlk Jan   30. 7. 1979    
Vodáková Irena   1969    
Vodňanský Tomáš   6. 5. 1977    
Vojtek L´ubomír   18. 12. 1961    
Vondra Marek   1966    
Vondrouš Roman   1975    
Vorel Miloš   28. 2. 1957    
Voříšek Martin   7. 5. 1973    
Votýpka Jiří   16. 1. 1972    
Vrabec Jan   1931    
Vraj Jaroslav   12. 2. 1975    
Vrzala Pavel   1980    
Waclawek Daniel   15. 3. 1973    
Wawerková Hana        
Weber Pavel   12. 10. 1974    
Wišniewski Luboš   6. 4. 1982    
Wrona Kinga        
Wünsch Luděk   19. 5. 1957    
Zapletalová Alena        
Zátorský Jan   21. 9. 1980    
Zavadil Miroslav        
Zeman Andrej   1962    
Zetková Lenka        
Zmeškalová Renata        
Zůnová Petra   6. 5. 1978    
Zwyrtek Tomasz        
Zych Maciej        
Žákovič Robert   14. 9. 1966    
Žůrek Radim   1971    
Žůrková Barbora   1987    

Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

person   born
Bílek Pavel        
Birgus Vladimír   5. 5. 1954    
Sousedík Bořek   11. 12. 1946    
Stibor Miloslav   11. 7. 1927    
Šmok Ján   30. 12. 1921    
Štreit Jindřich   5. 9. 1946    

Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)

Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

document (subtitle), type, published, signature, notes  
Abstraktní tendence v české fotografii 60. let, bakalářská práce, 1998
Akt v meziválečné fotografii, bakalářská práce, 1995
Amatérské fotografické spolky v Ostravě 1926 - 1948, bakalářská práce, 1998
Amrotypie, ferrotypie, pannotypie a techniky obdobné, bakalářská práce, 1997
Brněnská fotografie 1939 - 1989, magisterská práce, 1998
Brněnská meziválečná fotografie, bakalářská práce, 1994
Časopis Fotografický obzor ve 30. a 40. letech, magisterská práce, 1998
Česká a slovenská horolezecká fotografie po roce 1945, bakalářská práce, 1996
Česká dokumentární fotografie 90. let 20. století, bakalářská práce, 1997
Česká fotografie náboženských poutí, magisterská práce, 1998
Česká fotožurnalistika v období 1957 - 1969, bakalářská práce, 1996
Česká intermediální fotografie 80. a 90. let, bakalářská práce, 1994
Česká reportážní a dokumentární fotografie 1945 - 1948, bakalářská práce, 1995
Česká secese ve fotografii, bakalářská práce, 1993
České dokumentaristické dílny 80. a 90. let, bakalářská práce, 1998
České sbírky tvůrčí fotografie, magisterská práce, 1998
České teoretické práce o fotografii z období let 1948 - 1957, bakalářská práce, 1996
Český fotografický akt po roce 1945, bakalářská práce, 1994
Český portrét 90. let, bakalářská práce, 1998
Činnost fotografického oddělení Slezského zemského muzea v Opavě, bakalářská práce, 1993
Dílo Ladislava Postupy, bakalářská práce, 1994
Dita Hornsteinerová - fotografie jako forma sebeterapie, bakalářská práce, 1998
Dokumentaristé českých vesnic v rumunském Banátu, bakalářská práce, 1996
Emila Medková, bakalářská práce, 1995
Fotograf Ivo Přeček, bakalářská práce, 1996
Fotografia na škole užitkového výtvarnictva v Košiciach, bakalářská práce, 1998
Fotografická skupina EPOS, bakalářská práce, 1996
Fotografická tvorba Václava Chocholy 1939 - 1952, bakalářská práce, 1996
Fotografie Alfonse Muchy, bakalářská práce, 1993
Fotografie Krzystofa Gieraltowského, bakalářská práce, 1997
Fotografie Pavla Diase, bakalářská práce, 1998
Fotografie Prahy třicátých let, bakalářská práce, 1998
Fotografie Stefana Wojneckého, bakalářská práce, 1997
Fotografie v časopise Mladý svět v letech 1989 - 97, bakalářská práce, 1998
Fotografie v období protektorátu Čechy a Morava, bakalářská práce, 1997
Fotografie Zofie Rydetové, bakalářská práce, 1995
Fotografové středního Polabí v období do konce 60. let 20. století, bakalářská práce, 1997
Fotografové v současné české reklamě, bakalářská práce, 1998
Fotoskupina Oči, bakalářská práce, 1994
František Kalivoda, bakalářská práce, 1996
Funkovo působení v Kolíně, bakalářská práce, 1993
Goldin Yeors - Nan Goldinová, bakalářská práce, 1998
Historie zlínské fotografie, bakalářská práce, 1997
Igor Šimko, bakalářská práce, 1993
Institut výtvarné fotografie Svazu českých fotografů, bakalářská práce, 1997
Jan Beran - fotografická tvorba, bakalářská práce, 1994
Jan Hajn - člen skupiny DOFO, bakalářská práce, 1998
Jan Pohribný - fotograf, bakalářská práce, 1998
Jiří Toman, bakalářská práce, 1996
Josef Pírka, bakalářská práce, 1998
Karel Kašpařík, bakalářská práce, 1996
Krajinářská fotografie ve sbírce SZM v Opavě po r. 1945, bakalářská práce, 1993
Metodika výuky obrazové skladby na Lidové konzervatoři v Ostravě, bakalářská práce, 1998
Milena Valušková, bakalářská práce, 1996
Naši portrétisté od 1. světové války po současnost, bakalářská práce, 1998
Němečtí fotografové v předválečném Československu, magisterská práce, 1998
Nová věcnost v české fotografii 20. a 30. let, bakalářská práce, 1997
O sobě, bakalářská práce, 1994
Obrazové agentury v České republice, bakalářská práce, 1998
Obrazové aspekty časopisu Reflex, bakalářská práce, 1994
Osobnost a dílo K. O. Hrubého, bakalářská práce, 1994
Portrétní fotografie ve sbírce SZM v Opavě po r. 1945, bakalářská práce, 1993
Postavení fotografického aktu ve společnosti, bakalářská práce, 1994
Prvky expresionismu v české fotografii, bakalářská práce, 1998
Regionální fotografové Bechyňska, bakalářská práce, 1998
Reklamní kampaně Benettonu, bakalářská práce, 1996
Rudolf Janda, magisterská práce, 1998
Skupina olomouckých fotografů DOFO, bakalářská práce, 1993
Skupina výtvarné fotografie - PROFIL, bakalářská práce, 1997
Slovenská dokumentárna fotografia 80. rokov, bakalářská práce, 1994
Socialisticko-realistické tendence v české fotografii, magisterská práce, 1998
Socialistický realismus v československé publikované fotografii 40. a 50. let, bakalářská práce, 1998
Současná česká erotická fotografie, bakalářská práce, 1996
Současná dokumentární fotografie ve fondech SZM v Opavě, bakalářská práce, 1993
Současná módní fotografie v Čechách, bakalářská práce, 1997
Současná novinářská fotografie v České republice, bakalářská práce, 1997
Sovietská fotografická avantgarda v 20. a 30. rokov, bakalářská práce, 1993
Staré fotografické ateliéry v Opavě, bakalářská práce, 1997
Střípky ze života a tvorby Jiřího Škocha, bakalářská práce, 1995
Subjektivní dokument ve světové fotografii padesátých let, bakalářská práce, 1993
Sudkova reklamní tvorba a zátiší, bakalářská práce, 1993
Surrealismus v české fotografii 30. a 40. let, bakalářská práce, 1993
Svatopluk Sova, bakalářská práce, 1996
Teoretické práce Eugena Wiškovského, bakalářská práce, 1998
Tvůrčí fotografie v Ostravě, bakalářská práce, 1993
Věra Caltová, bakalářská práce, 1993
Vilém Reichmann - makrofotografie, bakalářská práce, 1993
Vilém Reichmann a jeho grafogramy, bakalářská práce, 1993
Výstavy Uměleckoprůmyslového muzea v letech 1870 - 1948, bakalářská práce, 1995
Vývoj české reklamní fotografie (20. - 90. léta 20. století), bakalářská práce, 1996
Vývoj divadelní fotografie, bakalářská práce, 1993
Weegee, bakalářská práce, 1998
Zařazení fotografie do kontextu vizuálního umění, bakalářská práce, 1994
Život a dílo Jana Byrtuse, bakalářská práce, 1998
Život a dílo Jana Schlemmera, bakalářská práce, 1996
Život a dílo Josefa Dandy, bakalářská práce, 1998